Emili Teixidor va morir dimarts a l’edat de 78 any. El passat 21 d’abril ens acompanyava l’espai de les preguntes desconcertants del Maneres de viure per compartir amb els oients l’enunciat “què és la lectura ? Un hàbit, una afició, un plaer?. Sens dubte, la lectura és coneixement. En tot cas, i segons les estadístiques -sempre tan tossudes- estem parlant d’un hàbit menys arrelat del que caldria. Per trobar resposta a la pregunta desconcertant varem parlar amb EMILI TEIXIDOR, escriptor, pedagog i periodista. Autor de més d’una trentena de llibres, molts d’ells adreçats al públic infantil i juvenil. L’any 2007 va publicar La lectura i la vida, un títol de referència per professionals, pares i mestres, i que ho hauria de ser per qualsevol lector. Descansi en pau.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *