El professor Juan Sánchez-Enciso ens parla de l’escola emocional. Diu que l’escola és estar feliç, sí, però sense perdre el nord sense estar rient tota l’estona. Planteja el tema a partir del llibre de Jaume Cela i Juli Palau, un capítol que és un afegitó a la realitat. I en treu reflexions com ara que del què es tracta és de fer l’aprenentatge de la manera més rica i motivadora però sense pensar que el què ha de fer el mestre és entretenir l’alumnat. És important que l’aprenentatge sigui fluid però això no treu que l’aprenentatge impliqui un esforç.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *