adolescents-300x199El professor Juan Sánchez-Enciso es fixa en alguns valors democràtics i compara allò que està establert en una societat democràtica i la realitat del què passa a les aules. Es fa un seguit de preguntes com ara si és possible educar els alumnes en valors democràtics quan s’escolta tan poc a l’alumnat i també es pregunta si és possible valorar de l’alumnat quan només es pot excercir contestant de forma tancada a les preguntes tancades del docent.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *