aulaEl professor Juan Sánchez Enciso ens fa reflexionar sobre el món de l’educació avui a partir del període històric afortunadament superat com és el franquisme. Ho fa com sempre a partir d’un relat que deixa entreveure el fet de què hi ha indicis que torna una mena d’autoritarisme educatiu que té el seu orígen en el franquisme.

Share →

One Response to Llibertat d’elecció de centre