angels garciaL’Àngels lluita amb altres veïns del seu barri per la protecció d’un edifici històric de la ciutat de Barcelona. Una causa comuna que va sorgir de forma espontània sumant complicitats. Hi ha persones que miren una mica més enllà de la seva realitat immediata, del seu dia a dia, per fer de la defensa dels interessos comuns un motiu de lluita i d’implicació personal.
L’Àngels ens parla d’entrenament vital, d’una mena de cultura adquirida amb el pas dels anys resultat de la valentia i l’honestedat, trets que identifica en bona part en l’educació rebuda.
Es un forma de mirar la vida, llunyana de la indiferència i del individualisme. La resposta, a parer de l’Àngels, d’una societat madura que creix amb més força a partir de la crisi. Una societat que qüestiona i demana respostes. Que exigeix una nova forma de fer dels responsables polítics i econòmics. Un exemple que ens convida a entrenar-nos vitalment per créixer en la valentia i l’honestedat.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *