la clase1El professor Juan Sánchez-Enciso ens fa partíceps del decàleg que ha ideat dels valors a seguir per enfrontar un futur millor en l’àmbit educatiu. Parteix d’una òptica democràtica, dels països del nostre entorn, amb la idea que l’escola ha de tendir a millorar la situació de la societat actual.
1/Una educació per ser més que no pas per tenir. El consumir irresponsablement ens fa còmplices d’un sistema econòmic que destrossa el planeta i que envia a milions d’éssers humans en la pobresa.El jovent necessita pares i mestres preocupats pel creixement interior que no confonguin créixer amb consumir.
2/Una educació per substituir la confrontació violenta per la regulació pacífica dels conflictes a través de la paraula. No serveix qualsevol tipus de paraula. La que val és la paraula neta. Necessitem pares i mestres que creguin en el valor de les paraules que ens porten a la comunicació.
3/ L’educació per decréixer en tot allò que ha crescut irresponsablement: l’educació del més al menys. Necessitem pares, mestres i entorns educatius que aprobfitin els seus recursos i no contribueixin a un planeta-deixalleria.
4/ Una educació per fer societat, fer que l’interés col.lectiu prevalgui sobre l’individual. Necessitem pares, mestres i entorns educatius que treballin plegats, que cooperin per aconseguir fites valuoses per tots.
5/Una educació que ajudi a les persones a desenvolupar-se com a persones humanes. Necessitem pares, mestres i entorns educatius que demostrin en les seves actuacions que es treballa personalment per ser millors persones i per tant, importants pels altres.
6/Una educació que estimuli la passió per conèixer. La identificació entre emoció i intel.lecte sense la qual és problemàtic accedir al coneixement. Per tant, calen pares, mestres i entorns educatius on es respiri la passió pel coneixement, l’actitut oberta i generosa de la persona que vol canviar i no perseverar en el que ja és.

Share →

One Response to Orientació en valors de cara a enfrontar el futur millor en l’àmbit educatiu

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *