MauritanieEsgotem els darrers minuts del MANERES DE VIURE escoltant una postal sonora que ens arriba de llocs remots explorats en la distància curta pel periodista i escriptor XAVIER MORET.
Avui una carretera africana sense ànima.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *