el-problema-de-la-identidadEl filòsof Josep Muñoz-Redón defineix aquest jo com el conjunt de records vivències, desigs, etc que ens permet ser el què som i preveure el què farem en el futur. El mateix subjecte té una unitat i una conciència que desenvolupa al llarg del temps.
Podem atribuir a Descartes el concepte d’identitat personal que aquest filòsof vesteix aquesta identitat personal a través de definir-la com un ésser pensant, cosa que fa que explicitem el pensament. També podem atribuir aquesta idea del jo a Freud, que vesteix aquesta identitat personal a través d’una trajectòria històrica, és a dir, som el què ens hem anat fent a través de la nostra evolució en el temps, des de petits. Són dos eixos d’unes coordenades que defineixen el concepte de jo en la modernitat. Hi ha qui la critica.
A Orient, el budisme planteja el jo com quelcom negatiu, com un fre a la realització plena de l’individu.
A Occident, Hume, és el filòsof que deconstrueix el concepte del jo. A banda d’això, Josep Muñoz destaca que la ciència ha vingut a donar la raó a la filosofia i a la religió.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *