P9243760La crisi ha allunyat d’Espanya a més de 100 mil persones entre abril de 2008 i abril de 2010, segons un estudi d’una empresa d’ocupació temporal. Gent formada, ben preparada, que busca un futur lluny de casa seva. 50 anys després els espanyols i catalans tornen a emigrar, Molts a Alemanya, potser com els seus avantpassats… tot i que els seus relats són extremament diferents.

Els anys de la fam a Espanya, en temps de post-guerra, va expulsar més de dos milions de persones, sense altre aval que les seves mans i la necessitat de treballar. Ara els nous emigrans han estudiat. Saben idiomes, tenen una alta preparació, han viatjat i en molts casos la seva formació ha passat per Europa en forma de beques Erasmus. Però a casa nostra tenen dificultats per trobar feina. El 19% dels llicenciats entre 19 i 25 anys és a l’atur.

Un 44% desenvolupa una feina per sota de la seva formació i els sous estan per sota de la mitjana europea. Alemanya continua sent la destinació preferida, però també els Estats Units, Brasil, la Gran Bretanya o països arabs….

Avui ens interessa observar aquesta realitat creixent en Visió de conjunt.

Per a més informació: http://www.travel-work.com/

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *