INSTITUTEl professor Juan Sánchez-Enciso reflexiona sobre la manera com ocupen el temps els adolescents durant les vacances d’estiu. Quan arriba el setembre les vacances ja es converteixen en un temps residual ja que la tornada a l’insitut és el que tenen més present.

Share →

One Response to La tornada a l’institut després de les vacances d’estiu