Tot canvi global té una incidència en les petites coses que passen cada dia en les nostres vides. I la família, el concepte més tradicional de família, aquell nucli central on s’estructurava la base de les relacions humanes més primerenques, és veu afectada clarament pels efectes d’una societat canviant.
La realitat ha generat un nou inventari de preguntes i ha trencat els murs que protegien i aillaven la família.
Els contractes poden trencar-se o canviar. Es pot viure sense contractes. Els fills es poden tenir sense sexe i sense parella. La família perd influència i té dificultats. En molts sentits la família es dilueix. Però de les noves formes en poden sorgir nous models. Tot depèn de com ens hi adaptem i sobretot de com gestionem aquests noves realitats.
De la familia canviant, de com viure millor l’espai de les relacions personals, en parlem a l’espai Maneres de viure millor amb psicologa MERCE CONANGLE, fundadora de la Fundació ÀMBIT i promotora del concepte ecologia emocional.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *