locutorisFa uns anys als locutoris, a mitja tarda o al capvespre trobàvem les mares transocenàniques o mares de locutoris. Eren dones que havien vingut a Barcelona a guanyar-se la vida i que cada tarda trucaven als seus fills i intentaven mantenir així un cordó de comunicació. Ara la cosa ha canviat. És la vida de barri de Catalina Gayà

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *