Xavier TherosQuè és l’art urbà?. Els grafits, pintades o representacions d’imatges en el format que sigui al carrer, a les parets dels edificis, a les persianes dels comerços…són art?. O art és només allò que trobem entre les quatre parets d’un museu?. Un debat ampli i segurament controvertit.
En Xavier Theros ens parla d’aquest art urbà, però també ens parlar de la moda de penjar sabates dels fils de la llum.

Tagged with →  
Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *