280513barreresarquitectoniques1RA la nostra Plaça Pública d’aquest dimecres volem parlar de les barreres arquitectòniques a les escoles de la ciutat.
L’Associació d’Amputats Sant Jordi ha analitzat vuit centres educatius de la ciutat de Barcelona i ha constatat que tots tenen barreres arquitectòniques que hi impedeixen l’accés de persones amb problemes de mobilitat reduïda, dificultats visuals i també auditives.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *