Els dimarts, a aquesta hora, temps de tertúlia, avui tertúlia amb gent jove, perquè volem plantejar els seus neguits, les seves preocupacions, i en definitiva connèixer la seva visió de l’actualitat a Barcelona. Amb Albert Claret
President del Consell de la Joventut de Barcelona, Mireia Donés d’Avalot-UGT i Daniel Velasco, President de la Jove Cambra Internacional de Barcelona

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *