Els dimarts, temps de tertúlia, avui de gent vinculada al món veïnal. Comptem amb la presència de Custodia Moreno, líder veïnal del Carmel, Carles Prieto i Albert Pons, tots dos ex presidents de la FAVB

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *