accidentsDurant aquests anys s’ha registrat una davallada a la intensitat del trànsit als accessos a la ciutat, possiblement la causa sigui el descens d’activitat econòmica. Però Barcelona es una ciutat densa amb prop de 16.000 habitants per Km² y mes de 900.000 vehicles.
Aquest dies passats en parlat de bicicletes, motos, reformes de la ciutat però aquesta mobilitat urbana comporta un aspecte negatiu i que no volem deixa de banda, els accidents de transit i les seves conseqüències.

Ho comentem tot plegat amb Alfons Perona, expert en mobilitat, i Octavi Lunes, advocat i director Jurídic de Pérez Tirado

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *