L’Audiència Pública als nois i noies de Barcelona és una forma de fer-los participar en la vida de la ciutat. Els alumnes de sisè de primària, secundària o batxillerat fan propostes a l’administració municipal a través dels mecanismes de participació que hi ha a l’abast de tothom. I avui han provat la Oficina Virtual d’atenció al Ciutadà de Barcelona, que està instal·lada a la Casa del Mig del Parc de l’Espanya Industrial i que els ha servit de banc de proves.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *