foto-esalutQuina relació existeix entre les xarxes socials, internet I la nostra salut? Des de la creació de la nostra identitat digital, fins a la relació que tenim amb els nostre metges a través de la xarxa, o la informació que trobem a internet sobre la malaltia que patim. Internet i les xarxes socials tenen implicacions directes a la nostra salut. En aquest colors primaris parlem de la salut relacionada amb internet des de diferents enfocament.

Els costos dels sistemes de salut van en augment als països occidentals, amb poblacions cada vegada més envellides i amb més presència de pacients crònics, que representen la despesa més important dels sistemes de salut.
Els governs europeus estan plenament convençuts de la necessitat d’invertir en eSalut per ajudar a reduir els costos dels sistemes sanitaris i millorar-ne la qualitat. Millorar la qualitat substituint visites presencials? És possible millorar un servei de salut mitjançant teleassistència? Sortim guanyant o perdent?
A la següent entrevista, l’expert en salut i xarxa Manuel Armayones ens explica quins recursos tenim a la xarxa en relació als nostres processos de salut-malaltia i com en podem treure profit.
 

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *