Malaltia - Juan Manuel Gasulla

L’any 1977 Engel deixava la comunitat científica impactada amb la publicació a la revista Science del seu article “The need for a new medical model: a challenge for biomedicine.” (La necessitat d’un nou model mèdic: un repte per a la biomedicine). En el seu treball, Engel introduïa per primer cop a la història un concepte de salut molt més ampli del considerat fins aleshores per part de la medicina tradicional. Segons Engel, per a tenir salut ja no n’hi havia prou amb gaudir de bona condició física. Gaudir de salut en els aspectes psicològics i socials era segons el seu model tan important com tenir salut física. I a més, les tres dimensions, eren inseparables. Des d’aleshores, s’ha tendit cada cop més a apostar per aquest model de salut.

Un bon exemple n’és la Organització Mundial de la Salut que ha adoptat la idea d’Engel com a definició del que implica gaudir d’una bona salut.Però què implica aquest model a la pràctica? Quan anem al metge, veritablement se’ns tenen en compte els aspectes psicològics i socials, o tan sols la dolencia “física” que patim? A la següent secció conversem amb el Dr Juan Manuel Gasulla, metge especialitzat que ha dedicat tota la seva carrera a entendre els models de malaltia humana. Entre altres coses ens explica què enten ell per malaltia i com ens afecta la relació pacient-metge.

Share →

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *