L’astre intercomarcal ens ofereix en acústic dos temes, Homes i dones del cap dret i Tinc una bèstia dintre meu: