paul fuster 008

paul fuster 009

Paul Fuster se sotmet al mètode Puntí:

Paul Fuster al Catsons concert amb “La Santa Collons“:

Paul Fuster al Catsons concert amb “la cara dels trons”:

Paul Fuster al Catsons concert amb “Heart of glass”

Escolta un catsons amb en Paul Fuster: