mishima 002

mishima 004

David Carabén dels Mishima se sotmet el mètode Puntí:

David Carabén dels Mishima al catsons concert amb “els vespres verds“:

Escolta un Catsons amb en David Carabén dels Mishima: