En Lexu’s ens va obsequiar amb el tema “Per què no es toquen les nostres mans” en directe: