quimi portet 005

quimi portet 008

Quimi Portet
se sotmet al mètode Puntí:

Escolta un Catsons amb en Quimi Portet: