relk 004

relk 005

El grup Relk se sotmeten al mètode Puntí:

Catsons concert amb “la nit”:

Catsons concert amb “arquera“:

Catsons concert amb “Green grass of tunnel“:

Escolta un Catsons amb els Relk: