COMRàdio

Posted by admin On gener - 13 - 2010

La Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’entitat Associació d’Emissores Municipals de Catalunya (EMUC) en data 19 de setembre de 1994 van constituir el CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL amb l’objecte de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipal, tot produint i fomentant les seves programacions i, en general, la de promoure i col·laborar en totes les activitats conduents al desenvolupament del món de la comunicació local. A aquest Consorci s’hi va adherir amb posterioritat l’ajuntament de Barcelona.

El CCL, en data 23 de setembre de 1994, per a la gestió dels seus serveis conduents a la promoció i prestació d’activitats en l’àmbit de la comunicació local va constituir l’AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ LOCAL S.A. (ACL).

Els ajuntaments, titulars d’una emissora de ràdio municipal amb modulació de freqüència formalitzaven un conveni amb l’ACL mitjançant el qual es venia encomanant a l’esmentada societat la realització, com activitat pròpia d’aquest organisme local, una programació radiofònica denominada COM.

La programació abasta les vint-i-quatre hores al dia i set dies setmanals de durada per tal que les emissores municipals puguin retransmetre aquells programes o franges horàries de la citada programació que jutgin oportuns. La programació de ràdio podrà ser transmesa a les emissores municipals, utilitzant un servei portador de telecomunicacions per satèl·lit prestat per la societat Abertis Telecom. L’ACL instal·larà als ajuntaments gestors de les emissores una antena parabòlica i un receptor per rebre aquest senyal de la programació.

COMRàdio

Una xarxa local de més de 130 emissores municipals

COMRàdio és una proposta radiofònica rigorosa, professional i plural de caràcter públic que té la voluntat expressa de servir a la ràdio local. COMRàdio és la ràdio local feta a mida. 24 hores al dia, 365 dies a l’any, al servei de la Xarxa d’Emissores Municipals i dels oients.

COMRàdio és molt més que una emissora de ràdio pública que posa en antena una programació radiofònica. COMRàdio és una xarxa local de més de 130 emissores municipals que ofereix:

· Programació de referència pensada i feta amb la ràdio local i per a la ràdio local.
· Informació sobre l’actualitat més propera a través de la col·laboració de les emissores en programes i informatius.
· Coproducció de programes amb i des de les emissores municipals.
· Assistència tècnica als responsables de les ràdios.
· Assessorament jurídic als ens directius que gestionen les emissores.
· Formació i coneixements per incrementar la qualitat dels continguts.

Proximitat, pluralitat i participació

Els eixos definitoris bàsics de la programació diària de la COM es sintetitzen en:

· Proximitat
· Pluralitat
· Participació

COMRàdio produeix una programació radiofònica que aposta per:

· El vincle directe amb la ràdio pública d’àmbit local com a primera raó de ser.
· L’esperit municipalista, reflectit en els continguts d’interès local, amb un accent especial en la solidaritat, la cultura i l’esport de base.
· Les missions del servei públic, amb un èmfasi especial en els valors de la cohesió social i la integració dels nouvinguts.
· Les noves veus fetes professionalment al planter de la COM i de la Xarxa d’Emissores Locals.
· Els formats innovadors i interactius en col•laboració estreta amb la Xarxa de Televisions Locals i el diari digital laMalla.net.
· El compromís amb la qualitat per equiparar tècnicament els continguts amb els de les emissores convencionals i per aconseguir, en definitiva, una ràdio local de primera.

Gairebé 10.000 hores anuals de programació original

La COM és una ràdio activa que està vinculada a la seva realitat més pròxima i oberta al món que l’envolta. Amb aquesta voluntat:

• Col•labora amb institucions i entitats.
• Treu a diari els micròfons al carrer.
• Promou o patrocina iniciatives educatives, lúdiques, culturals i esportives.

COMRàdio distribueix gairebé 10.000 hores de programació original a les emissores consorciades a través de satèl•lit. Aquests continguts també arriben directament als oients a través de les programacions de Freqüència Modulada (FM) i d’Ona Mitjana (OM).

Els Serveis Informatius formen la columna vertebral de la graella de la COM, que s’articula al voltant de grans magazins de matí, tarda i cap de setmana, i que es completa amb espais de debat i participació, i programes monogràfics especialitzats.

La complicitat de les emissores municipals ressegueix la graella de la COM. Anualment incorpora més de 70 programes diferents, dels quals cada dia se’n coprodueixen més amb emissores municipals com Mataró Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Vilafranca, Ràdio Premià de Mar, El Prat Ràdio, Ràdio Maricel de Sitges, Ràdio Municipal de Terrassa i Ràdio Molins de Rei, entre altres.

Afavorir la integració dels nouvinguts

COMRàdio emet a través de l’Ona Mitjana una programació diferent amb l’objectiu de contribuir a la integració de les persones nouvingudes.

La programació està majoritàriament especialitzada en música llatina i catalana i en continguts que facilitin la integració dels nous catalans. Es tracta d’afavorir que aquests oients s’apropin a la realitat del país que els acull i que la població autòctona els conegui millor.

La voluntat i l’esperit de servei que defineix la COM té el seu màxim exponent en el programa de solidaritat Tots x tots, i en l’espai Digues COM!, un temps per a nens i joves de participació i iniciació al món de la ràdio.

Un altre clàssic de l’antena és La Nit, la tertúlia per excel•lència, que compta amb la participació de polítics i periodistes de totes les tendències i també amb la intervenció dels oients.

La Sindicada: una plataforma per escoltar les emissores municipals

COMRàdio disposa d’un web audiovisual de nova generació que actua de plataforma de les emissores municipals i que dóna accés immediat a la ràdio en directe de cada estació de ràdio local.

Aquest web permet intercanviar continguts, textos, imatges i sobre tot arxius sonors entre les emissores consorciades i COMRàdio.

Vídeo

laxarxaradio

    Etiquetes